رئیس جمهور آمریکا: به خاطر تعرفه‌های ما، چین در حال تبدیل شدن به کشوری ضعیف مانند ایران است و ایران هم خواهان توافق است.
من می‌خواهم با همه کنار بیایم، حتی می‌خواهم با ایران هم کنار بیایم، ایران می‌خواهد صحبت کند و اگر ایران می‌خواهد گفت‌وگو کند، من حاضرم.

پنجشنبە ٩ خرداد ٩٨
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah