خودروی شخصی مدیر امور اراضی لرستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است. طبق بررسی های بعمل آمده در محل اصابت هفده گلوله کلاشینکف مشهود شده است.

۹ خرداد ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah