احمدرضا سلیمانی زندانی محبوس در بند هشت زندان شیبان و ساکن کوی سیاحی شهر اهواز از سردرد و درد شدید هر دو چشم رنج می‌برد و تاکنون علت این درد توسط پزشک درمانگاه زندان مشخص نشده است و این زندانی باید به مراکز تخصصی درمانی خارج از زندان اعزام شود.
علیرغم پیگیری‌های مداوم خانواده برای رسیدگی به وضعیت آقای سلیمانی مقامات امنیتی و قضائی از دادن مرخصی یا صدور قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی و یا اعزام وی برای درمان پزشکی خودداری می‌کنند.
گزارش‌شده است که آقای سلیمانی مدت سه ماه جهت اخذ اعتراف و تکمیل پرونده در بازداشتگاه اطلاعات اهواز” تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی” قرار داشته و از تماس با خانواده و داشتن وکیل محروم بوده است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah