کنفرانس سران کشورهای عربی دخالتهای رژیم ایران در امور داخلی کشورهای منطقه را محکوم کرد. بیانیه پایانی کنفرانس، بر همبستگی و همراهی کشورهای عربی در مقابله دخالت‌های رژیم ایران تاکید کرد.
همچنین کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خود ضمن محکومیت آتش‌افروزی و تنشهای فرقه‌ای رژیم ایران در منطقه، از جامعه جهانی خواست مانع دست‌یابی این رژیم به سلاح اتمی شود.
پادشاه عربستان از جامعه جهانی خواست به مسئولیت خود در قبال اقدامات مخرب رژیم آخوندی عمل کرد و از همه راهها مانع تلاش توسعه‌طلبانه این رژیم شوند.
ملک سلمان: «نبود یک موضع قاطع در قبال سیاستهای تروریستی رژیم ایران باعث شد رهبران این رژیم به اقدامات مخرب خود ادامه داده و تنش را به صورتی که امروز می‌بینیم تشدید کنند».
جمعه ۹ خرداد٩٨
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah