مدیر آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان توسط چند تن از افراد ناشناس مورد حمله با چاقو قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاریهای حکومتی بامداد جمعه ۱۰ خرداد بهمن صفرپور، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان توسط چند نفر ناشناس جلوی درب منزل خود مورد حمله با چاقو قرار گرفت. صد البته ظالمان باید انتظار روزگاری بدتر از بد را داشته باشند آنگاه که این خشم خفته در درون هر ایرانی تبدیل به یک خشم انقلابی فراگیر شود.
جمعه ۹ خرداد٩٨
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah