مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا، می‌گوید که سیاست این کشور در خصوص تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده و هیچ معافیتی برای هیچ کشوری به منظور خرید نفت ایران وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا سپس تصریح کرد که هدف این کشور به صفر رساندن صادرات نفت ایران است و به همین خاطر دیگر از معافیت از تحریم خرید نفت ایران خبری نیست.
مورگان اورتاگوس در ادامه بر اهمیت اتحاد کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و آن را ضامن آینده ای مرفه برای منطقه دانست. سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا بار دیگر تأکید کرد که هدف این کشور نه جنگ با جمهوری اسلامی ایران، بلکه تغییر رفتار حکومت تهران، پایان دادن به حمایت آن از تروریسم در خاورمیانه و دخالت ها و اعمال نفوذ آن در بیروت، دمشق و صنعا است. رادیو فرانسه
شنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah