به گزارش خبرگزاری های  حکومتی مدت‌هاست که تعدادی از کارگران شاغل در شرکت‌های ضدعفونی تانکرهای حامل مواد سوختی بندر خمینی، به تصمیم اداره کل پایانه‌های استان خوزستان مبنی بر صدور مجوز جهت ساخت دو سایت ضدعفونی در اداره پایانه‌های بندر  خمینی اعتراض دارند.

با وجود دستور فرمانداری به مدیرکل پایانه‌های استان در بندر خمینی مبنی بر عدم احداث سایت ضد عفونی از وی خواسته شد تا حصول یک تصمیم قطعی، به کارش توقف بزند، مسئولین سایت‌ها از این کار سربازمی‌زنند و برای ارعاب کارگران معترض به سوی آنها شلیک کردند که تا کنون کسی مسئولیت شلیک به سوی کارگران را به عهده نگرفته است.
ظهر روز پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸ در جریان درگیری در اداره پایانه‌های حمل‌ و نقل بندر خمینی، دو نفر از کارگران معترض با شلیک مستقیم افراد ناشناس به شدت زخمی شدند.
براساس گزارش دریافتی، کارگران پایانه‌های بندر خمینی به تصمیم اداره کل پایانه‌های استان خوزستان مبنی بر صدور مجوز جهت ساخت دو سایت ضدعفونی در اداره پایانه‌ها معترض هستند.
این کارگران معترض می‌گویند با ساخت این سایت‌ها، شرکت‌های متولی ضدعفونی که ما را به کار گرفته‌اند، بیکار می‌شوند و همین امر به بیکاری ما کارگران منجر می‌شود.
این کارگران معترض که عمدتاً از جوانان بومی بندر خمینی هستند، می‌گویند تاسیس این سایت‌ها مخالف با اصل بکارگیری بومی‌ها و ایجاد اشتغال محلی‌ است و شرکت‌های محلی را با رکود و تعطیلی مواجه می‌سازد.
کارگران، هفته گذشته به دفتر نماینده مجلس مراجعه کردند و خواستار پیگیری موضوع شدند. ظهر روز پنجشنبه ۹ خردادماه نیز تعدادی از کارگران معترض به محل ساخت سایت‌ها مراجعه می‌کنند و با سازندگان درگیر می‌شوند که در این درگیری، دو کارگر مصدوم و روانه بیمارستان می‌شوند.
علیرغم اینکه تأکید گردیده بود که بدون مجوز فرمانداری، نباید سایت جدیدی ساخته شود، متأسفانه مسئولین پایانه‌ها بدون توجه به تصمیمات مسئولین دولتی و قضایی شهرستان، به ساخت سایت‌های مذکور اصرار ورزیدند که نهایتاً این حادثه‌ی تلخ به وقوع پیوست.
در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد ۳ نفر با یک دستگاه خودروی ۲۰۶ به سمت تعدادی از کارگران ماشین‌های باربری در پایانه بندر خمینی با سلاح شکاری تیراندازی می‌کنند و متواری می‌شوند.
به گفته‌ی رسانه‌ها کارگران مصدوم تحت مراقبت‌های دقیق پزشکی قرار دارند.

عکس از آرشیو
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah