در آمریکا برخی بر این باورند که رژیم ایران توانایی تغییر ندارد، و در نهایت باید با رژیم دیگری جایگزین شود که توانایی تغییر داشته باشد. نظر شما چیست؟
به نظر من این بحث اصلا موضوعیت ندارد. من فکر نمی‌کنم که ما یا ایالات متحده بتوانیم رژیم ایران را تغییر دهیم. من گمان می‌کنم که ما شاهد انقلابی در درون ایران خواهیم بود؛ و در آن زمان ایالات متحده می‌تواند کمک کند.
به نظر من، ما در ۲۰۰۹ و پیش از بهار عربی این فرصت را داشتیم. سرچشمه بهار عربی در واقع از تهران و شیراز در سال ۲۰۰۹ آغاز شد؛ ولی ما اصلا متوجه این موضوع نشدیم. ما در آن زمان فرصت بسیار مناسبی برای کمک به مخالفان رژیم داشتیم که آن را از دست دادیم. این اتفاق دوباره خواهد افتاد، و امیدوارم این بار فرصت را از دست ندهیم.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah