اکبر باقری زندانی سیاسی پس از انتقال ناگهانی و غیرقانونی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ از خدمات پزشکی مناسب علیرغم وضعیت نامناسب جسمی محروم است.
بنا به گفته یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی «اکبر باقری پیش از انتقال به زندان تهران بزرگ نیاز فوری به عمل جراحی در ناحیه روده داشت، اما نه‌تنها این امر تاکنون محقق نشده است بلکه موفق به دیدن پزشک نیز نشده و حتی اجازه مراجعه به بهداری این زندان به وی داده نشده است.»
وی افزود «به دلیل وضعیت نامناسب بهداشتی در زندان تهران بزرگ، وی به بیماری پوستی مبتلا شده است؛ خال‌های قرمز رنگ بزرگی بر روی بدن وی پدیدار شده است و علاوه بر آن از خارش شدید نیز رنج می‌برد.»
بنا به گفته این منبع اکبر باقری در حال حاضر بدون اصل تفکیک جرائم در تیپ ۴، بند ۱ و سالن ۱ زندان تهران بزرگ در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگه‌داری می‌‌شود.
این منبع اضافه کرد «درخواست‌های مکرر این زندانی سیاسی جهت بازگشت به زندان اوین با بی‌اعتنایی از سوی مسئولین مواجه شده است.»
۱۲ خرداد۹۸ یکشنبه

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah