مایک پمپئو در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد اظهارت روزهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر آماده بودن برای مذاکره با رژیم ایران گفت: «رئیس‌جمهور این حرف را مدت مدیدی است که گفته و فقط مربوط به روزهای اخیر نیست. هر زمانی که رژیم ایران تصمیم بگیرد مثل یک کشور معمولی رفتار کند ما مسلماً‌ مایل به گفتگو هستیم». مایک پمپئو افزود:‌ «ما آمادگی داریم بدون هیچ پیش‌شرطی وارد گفتگو شویم. ما آماده‌ایم که با آنها مذاکره کنیم. ولی تلاش آمریکا برای به عقب راندن فعالیت شرورانه رژیم ایران و نیروی افراطی آنها ادامه خواهد یافت». پمپئو این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه سوئیس بیان کرد . پمپئو گفت:چالشهای واقعی اکنون در ایران وجود دارند. این چالشها بر اثر تحریم‌های اقتصادی ما به‌وجود نیامده‌اند. این چالشها بر اثر چهل سال بی‌توجهی رژیم به مردم خودش به‌وجود آمده‌اند.
۱۲ خرداد۹۸ یکشنبه

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah