روز جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ماموران امنیتی شهر زاهدان «میثم اسماعیل زهی فرزند کمال» را بدون تفهیم اتهام بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
به گفته یک منبع آگاه؛ ماموران امنیتی بدون نشان دادن حکم بازرسی به منزل میثم اسماعیل زهی هجوم برده و منزل شخصی میثم را بازرسی کردند .
این منبع ادامه داد، میثم در خانه نبود و بعد از چند ساعت میثم را در پلیس راه نصرت آباد همراه با خودرو شخصی اش بازداشت میکنند و دو روز از بازداشت میثم اسماعیل زهی میگذرد اما خانواده میثم از اخرین وضعیت و مکان نگهداری فرزندشان بی اطلاع بوده و نگران هستند.
گفته میشود تعدادی از جوانان زاهدانی چند روز قبل در مقابل فرمانداری زاهدان نسبت به تیراندازی مستقیم ماموران و کشتار مردم بلوچ تجمع اعتراضی سر دادند که تعداد بیش از۳۰نفر در آن تجمع مدنی و مسالمت آمیز توسط ماموران امنیتی شکنجه و بازداشت شدند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah