بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه گذشته برای خانوارهای کشور به ۵۲ و یک دهم درصد رسیده ولی این نرخ برای خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است
خانوارهای روستایی ۴ استان ایلام، کردستان، خراسان شمالی و بوشهر دارای بیشترین رشد متوسط قیمت‌ها شده‌اند
به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه در روستاهای این چهار استان از مرز ۷۰ درصد فراتر رفته است
آنوقت آخوند روحانی ادعا می کند که شاید فقط کمی سفره های مردم کوچکتر شده است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah