بر اساس بخشنامه‌ای جدید سازمان بهزیستی کشور که در ۶ خرداد از سوی سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور صادر شده، استخدام اقلیت‌های مذهبی در مهدکودک‌ها، غیر از مهدکودک‌هایی که به اقلیت‌های مذهبی اختصاص دارد، ممنوع اعلام شده است. دربند ۱۹ این بخشنامه آمده است: «به کار گیری پرسنل از اقلیتهای دینی تحت هر عنوان در مهدهای کودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت های دینی، ممنوع می‌باشد.»
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah