محمدعلی هادی نجف‌آبادی مترجم عربی خمینی در پاریس و به روایتی مذاکره‌کننده رژیم با مک فارلین در پرونده ایران–کُنترا در میان متهمان پرونده فساد بانک سرمایه می باشد.
جالب این است که انتشار این خبر همزمان با روز «ارتحال» بنیانگذار نظام جنایت و دزدی و اختلاس است!

خرداد ٩٨
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah