بنابه اخبار منتشره حسین جنتی،که سابقه شعرخوانی در حضور علی خامنه‌ای را دارد، در پی احضار از سوی «اطلاعات سپاه اصفهان» بازداشت شد.
جنتی روز شنبه یازدهم خرداد به اطلاعات سپاه اصفهان احضار شده بود و روز بعد یعنی یک شنبه دوازدهم خرداد برای پیگیری احضاریه به مرکز معرفی شده از سوی اطلاعات سپاه اصفهان مراجعه کرد اما همان جا بازداشت شد.
اطلاعات سپاه اصفهان از حسین جنتی به خاطر شعرخوانی شکایت کرده و حکم بازداشت وی توسط بازپرس دادسرای اصفهان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر شده است.از زمان بازداشت تاکنون اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
حسین جنتی از جمله کسانی است که سابقه شرکت در مراسم سالانه شعر خوانی در حضور علی خامنه ای را دارد و چند سال پیش شعری انتقادی درباره گرانی و مشکلات اجتماعی خوانده بود.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah