وی که پیمان امیری لاریجانی نام دارد و ۳۳ساله است در دادگاه ناحیه کلمبیای آمریکا به ۲کیفرخواست جداگانه متهم شد.
این اعلام توسط دستیار دادستان کل برای امنیت ملی جان سی دمرس و وکیل دادگستری جسی کی لیو برای ناحیه کلمبیا و دستیار وزیر نزاک نیک اختر از وزارت بازرگانی آمریکا، انجام شد.
این کیفرخواست به ۳۴مورد اتهام در ۲۲آوریل ۲۰۱۵ عودت داده شد که لاریجانی و یک شرکت مستقر در ترکیه بنام، کرال هاواچیلیک ای سی وی دیس تیکاریت سرکتی(هوانوردی کراول) را به موارد زیر :
توطئه برای کسب قطعات اصلی هواپیما و کالاهای آمریکایی برای تأمین نهادها و مصرف‌کنندگان در ایران
مخفی کردن آن از شرکت‌های آمریکایی و دولت آمریکا که کالاهای اصلی آمریکایی به مقصد مصرف کنندگانی در شرکت هوانوردی ایراندادن سود مالی آن به متهمان و سایر توطئه‌گران و .‌‌.‌. متهم نمود.

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah