شرکت آل سورس آنالیز (AllSource Analusis) اعلام کرد که یک مرکز احتمالا نظامی زیرزمینی در غرب ایران کشف کرده است.
بر اساس تصویر ماهواره ای که وب سایت این شرکت منتشر کرده است، می گوید «ایران به استفاده از مراکز زیرزمینی توسعه، انبار و استفاده از اسلحه مشهور است.»
این شرکت اعلام کرده است که تمامی ایران را رصد می کند تا مراکزی مانند این را پیدا کند.
بنابر داده های این شرکت، این مرکز زیرزمینی در دست احداث است و احتمالا «برای حمایت از برنامه موشکی ایران» ساخته می شود.

 

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah