روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸ یکی از ماموران زندان زاهدان که در اذیت و آزار زندانیان دست دارد، هنگام بازگشت به خانه اش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
حمله بسوی این زندانبان جلاد با قمه صورت گرفته است. علی اصغر جهانگیری رئیس سازمان زندانهای کشور ضمن سوء قصد خواندن این رویداد و دفاع از این شکنجه گر خواهان رسیدگی به این پرونده و برخورد قاطع با سوء قصد کنندگان شده است.
رئیس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از وی خواست نیروهای امنیتی در این استان به صورت ویژه این موضوع را  پیگیری کنند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah