ترفندهای شرکت‌های پوششی رژیمهای خطرآفرین مثل رژیم ایران
رژیمهای ایران، کره شمالی، سوریه و پاکستان باید جزو کشورهای خطر‌آفرین دسته‌بندی شوند.
اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان در ایالت مٍکلٍن بورگ MECKLENBURG در گزارش اطلاعاتی سال ۲۰۱۸خود نوشت: رژیم ایران رژیمی خطرناک است و تلاش می‌کند زرادخانه متعارفش را با سلاحهای کشتار جمعی گسترش دهد.
این گزارش همچنین فعالیت‌های سایبری رژیم آخوندی برای مقاصد اطلاعاتی و جاسوسی در آلمان را افشا کرده است.

اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان در ایالت مکلن بورگ موضوع تسلیحات کشتار جمعی را گسترش کشتار جمعی اتمی، بیولوژیکی و یا شیمیایی ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: برای کسب فن‌آوری لازم و عناصر مربوطه، حکومتهای ایران، کره شمالی، پاکستان و روسیه تلاش می‌کنند تماسهای کاری با شرکتها در کشورهای پیشرفته تکنیکی مانند المان ایجاد کنند.

این گزارش درباره شرکتهای پوششی مورد استفاده رژیم آخوندی می‌نویسد؛ در حالی‌که ظاهراً مشتری نهایی، یک شرکت در مالزی است، در واقع رژیم ایران بوده است؛

از جمله،رژیم ایران تلاشهای گسترده‌یی داشت تا موضوع یک دستگاه جوش را لاپوشانی کند.
بنا‌ به این گزارش، گمرک جنایی پلیس آلمان از ارسال یک ماشین جوش بیم الکترونیک به ایران جلوگیری کرده است.
این ماشین قابل استفاده برای تولید پرتاب کننده‌های موشک بوده است.
مدیر شرکت فروشنده این ماشین جوش به نقض قانون کنترل صادرات آلمان متهم شد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah