به گزارش کردپا دو هفته پیش دو هموطن کرد به نام‌های «عبدالله احمدی» فرزند فیض‌الله و «زاهد محمدی» فرزند حسین اهل شهر ثلاث‌باباجانی از سوی نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی بازداشت گردیدند.
به گفته یک منبع آگاه، این دو هموطن کرد دو هفته پیش توسط نیروهای اطلاعاتی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون رژیم ایران بازداشت شده اند و برای آزادی موقت آنان وثیقه ٣٠٠ میلیون تومانی درخواست شده است.
اکنون از سرنوشت دو جوان کرد اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

١۶خردادماه ١٣٩٨
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah