روزنامه زود دویچه‌سایتونگ چاپ آلمان نوشت: طبق گزارش نهادهای آلمانی، دستگاههای اطلاعاتی اروپایی طی دوره اخیر، اعزام برخی تیمهای ترور رژیم ایران به قاره اروپا به‌منظور کشتار مخالفان را ثبت کرده‌اند.
زود دویچه‌سایتونگ می‌نویسد: واقعه‌یی که دال بر موج ترور در اروپا توسط رژیم ایران است، موضوع اسدالله اسدی است که از ابتدای سال ۲۰۱۴به‌عنوان دبیر سوم سفارت ایران در وین مشغول به کار بود. البته اسدی در واقع یک افسر اطلاعات رژیم ایران است.
این روزنامه می‌افزاید: فرانسه و دانمارک در گذشته حملاتی را علیه مخالفان ایرانی خنثی کرده‌اند.
منابع آلمانی می‌گویند اعضای اطلاعات رژیم ایران برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد اهداف محتمل تیمهای ترور کار می‌کنند.
آژانسهای اطلاعاتی اروپایی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و می‌گویند: ‌ این موضوع صرفاً به مخالفان ایرانی محدود نمی‌شود بلکه منتقدان اروپایی رژیم ایران را نیز شامل می‌شود.

زود دویچه‌سایتونگ نوشت: اکنون دو کلمه وجود دارد که توأم با هم، بزرگترین نگرانی اروپایی‌ها را ایجاد می‌کند:‌ «رژیم ایران و تروریسم دولتی». این رژیم تلاش می‌کند تیمهای ترور را برای ترور مخالفینش به مناطق مختلف جهان گسیل دارد. آژانس مرکزی آمریکا در سالهای بین ۱۹۷۹تا ۱۹۹۴اجرای ۶۰تلاش کامل برای ترور مخالفان رژیم که بسیاری از آنها در اروپا اتفاق افتاده را ثبت کرده‌اند.
این روزنامه افزود: بعد از روشن شدن این‌که اخیراً رژیم ایران تیمهای ترور مخالفان خود را به این قاره اعزام کرده، نگرانی، پایتختهای اروپایی را در بر گرفته و به صدراعظمی برلین نیز رسیده است.
به‌نوشته زود دویچه‌سایتونگ یک مقام عالیرتبه آلمانی گفت:‌ اگر رژیم ایران به استفاده از این اسلوب ادامه دهد التزام اروپا به توافق هسته‌یی بسیار بسیار سخت خواهد بود.

 
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah