به گزارش نشنال امارات بولتون گفت:‌ ما خواستار ایجاد ساختار بازدارندگی می‌باشیم که رژیم ایران را متقاعد خواهد کرد که برای آنها دنبال کردن این مسیر خطرناک است. رژیم ایران اگر در اراده ما تردید کند اشتباه احمقانه‌ای مرتکب خواهد شد.
ما گامهای نظامی برداشتیم نه به‌خاطر آن که خواستار جنگ باشیم بله دقیقاً به‌خاطر آن که خواستار اجتناب از آن می‌باشیم.
در زمان باراک اوباما، رژیم ایران احساس می‌کرد ما را در جیب خود دارد بنابراین از ما نمی‌ترسید. اکنون آنها باید نگران باشند که اگر کاری انجام دهند بهای آنرا خواهند پرداخت.
بولتون افزود:‌ همه می‌گفتند تحریم‌ها کارآیی نخواهد داشت اما ما نشان دادیم که می‌توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. تغییر رژیم سیاست پرزیدنت نیست. ما خواستار مذاکره بر سر توافقی جدید هستیم.
تحریم‌ها کارآیی دارند. اقتصاد ایران در شرف فروپاشی است. کشورها یک گزینه داشتند: ترجیح می‌دهند با با ایران تجارت کنند یا با آمریکا؟ تحریم‌ها تاثیر بسیار زیادی در توانمندی رژیم ایران در تأمین مالی تروریسم داشته است.

جمعه ۱۷ خردادماه ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah