سنندج ‌۱۵خرداد ۹۸ آخوند حسینی شاهرودی در مراسم حکومتی عید فطر :
«این موشک‌هایی که زده میشه هواپیماهای بدون سرنشین پهپادهایی که می‌رود پهپاد رفته سیستم دفاعی آمریکا را زده که این قرار بود حفاظت بکند از این یعنی این رفته همون سیستمی که می‌خواهد این را بزند اون را زده پاتریوت را زد بعد می‌گویند این را ایران هدایت می‌کند.
اینها می‌گفتند نفت تون را صفر می‌کنیم حالا چی اگر توانستید صفر کنید دو سه تا حادثه پیش آمد اصلاً هیچ کدامشان نتوانستند اینها بگویند ایران کرد، جریان فجیره پیش آمد چند تا کشتی بهم خوردند و درب و داغون و اینجوری، بعد اون انتقال نفت اینها فکر می‌کردند که می‌توانند حالا از خلیج‌فارس استفاده نکنند نفت را انتقال بدهند بروند دریای سرخ اون طرف قضیه دیگه امن است، خب این پهپادها رفتند اون تلمبه خانه‌یی که این نفت را انتقال می‌داد زدند و داغونش کردند حالا نفت صادر کن ببین می‌توانی؟

 
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah