بامداد روز جمعه ١٧خرداد ٩٨ «جواد خلیفه لیراوی»، رئیس شورای اسلامی روستای حصار در شهرستان دیلم بر اثر تیراندازی سرنشینان یک دستگاه خودرو بدون پلاک در یکی از روستا‌های شهرستان دیلم واقع در استان بوشهر کشته شد.
فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر با تایید این خبر اعلام کرد: قتل بر اثر تیراندازی یک خودرو بدون پلاک در ساحل دریای روستای حصار بخش امام حسن اتفاق افتاده که سه نفر مظنون دستگیر شده است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah