دادگاه تجدید نظر رژیم ضد بشری، محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان شیراز را به تحمل حبس محکوم کرد.
محمدعلی زحمتکش در زندان عادل آباد شیراز به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال صنفی معلمان در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی به دو سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان ارسنجان و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود. اتهامات عنوان شده علیه وی “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” بود و حضور در تجمعات معلمان شیراز و تهران نیز دیگر موضوعی بوده که جلسه دادگاه به آن پرداخته شد.
وی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری در پی حضور در دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب شهر شیراز بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان عادل آباد این شهر منتقل شده بود.

یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah