ماورای وقاحت وگستاخی
این وزیر تغذیه شناسی در نیرو !!! در واقع بخش مهم داستان را توضیح نداد که منظور از ما کیست؟!
بدون شک «ما» همین کارگران و بازنشستگان و مالباختگانی هستیم که به زور از پس یک وعده غذای بخور و نمیر هم بر می آییم و باز «ما» همین زباله گردها و کارتن خوابها و و گورخوابهایی هستیم که حتی همان یک وعده غذا را هم نداریم و اما اگر «ما»ی آنها در آمریکا و اروپا بیش از شعور انسانی در حال خوردن هستند بهتر است همه فرزندان انگل وار خود را از کشورهای غربی فرا بخوانند و آنها را به چین بفرستند تا نحوه غذا خوردن را بیاموزند. همچنین بهتر است بدانیم بر اساس گزارش سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، سرانه مصرف گوشت چینی‌ها در حد فاصل سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ از ۴۰ کیلوگرم به ۶۰ کیلوگرم در سال افزایش یافته است.

۲۰ خرداد ۹۸ دوشنبه

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah