بنا به اخبار منتشره در اینترنت ساعت ۹ شب یکشنبه ۱۹ خرداد در حالیکه احمد محسن زاده امام جمعه نسیم شهر از محل دفتر کار خود واقع در میدان رجایی، خیابان آزادگان، نبش کوچه امامت خارج می شد توسط دو فرد ناشناس با سلاح کمری مجهز به صدا خفه کن مورد تهاجم قرار گرفت و در دم جان سپرد. گفته شده که دو فرد ناشناس سوار بر یک دستگاه موتور سیکلت که چهره خود را پوشانده بودند، پس از این که امام جمعه نسیم شهر از دفتر خود خارج گردید به سمت وی حرکت کرده و با شلیک ۵ گلوله به وی به سرعت از صحنه گریختند. سرعت عمل مهاجمین و استفاده از کلت مجهز به صدا خفه کن باعث شده بود که شهروندان حاضر در صحنه، تا دقایقی متوجه نقش بر زمین شدن امام جمعه نشوند.
با گذشت چند روز از این تهاجم مسلحانه، تاکنون هیچ خبری حول این قتل در رسانه ها منتشر نشده است. گفته می شود که دستورالعمل وزارت اطلاعات مبنی بر رسانه ای نکردن این خبر به دلیل ایجاد تاثیرات سوء بر روی جامعه و روحانیت بوده است.
رسانه های رژیم این خبر را شایعه نامیدند!
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah