مراسم خاکسپاری علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی که در زندان به دست عوامل رژیم به قتل رسید .

پیشتر مادر علیرضا شیر محمدی ازسوی نهادی سرکوبگر امنیتی تهدید شده بود که درصورت اطلاع رسانی ومصاحبه با رسانه ها از تحویل پیکر فرزندش به او خودداری میکنند.تهدید خانواده این زندانی در بهشت زهرای تهران انجام شد.

 
چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۹۸

 

 

 


http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah