به گزارش پولتیکو، توئیتر تعداد ۴۷۷۹ حساب کاربری که در ایران ساخته و توسط شرکت‌های وابسته یا توسط خود رژیم مدیریت می‌شدند را حذف کرده است.

این حساب‌ها به تولید محتوا بر اساس دیدگاه‌های دیپلماتیک و ژئواستراتژیک رژیم ایران مشغول بوده‌اند.

خبرگزاری بلومبرگ، روز پنجشنبه ۱۳خرداد نوشت: نهاد توئیتر هزاران حساب درگیر در کمپینهای تحت نفوذ دولتی که منشأء آن ایران، روسیه، اسپانیا و ونزوئلا می‌باشند را معلق ساخته است.

تلاش توئیتر در این راستا می‌باشد که این رسانه اجتماعی را از عوامل نامطلوب پاکسازی کند.

شرکت توئیتر افزود ۲۰۰۰ از این اکانتها که معلق شده است درگیر در کمپین‌های تحت نفوذ رژیم ایران را می‌باشد.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah