شامگاه چهارشنبە بیست و دوم خرداد نودوهشت، درگیری مسلحانەای مابین شهرهای مهاباد، پیانشهر و نقدە و در محلی بە نام ”قلاتی شا“ مابین نیروهای یکی از احزاب کردستانی و نیروهای سپاه پاسداران روی دادە است.
ضمنا چندین دستگاه آمبولانس بە محل درگیری اعزام شدەاند و نیروهای سپاه پاسداران تلفات دادەاند. توپخانەهای سپاه پاسداران بلندیهای مشرف بر این منطقە را هدف قرار دادە و در حال توپباران این مناطق هستند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah