در هراس از قیام مردمی ماموران اطلاعاتی خامنه ای اقدام به بازداشت عارف حاتمی (صوفی) یکی از ادمینهای کانال تلگرامی و اجتماعی و انتقادی بنام «معبد تا مکتب» در شهرستان سبزوار (خراسان رضوی) کرد.
۲۳خرداد۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah