به گزارش یک شاهد عینی در روز یک شنبه ۲۶ خرداد، در جلوی درب اصلی زندان اوین، زمانی که پدر ‏ساناز الله‌یاری داشت مسیر سربالایی جلوی زندان را، برای پیگیری پرونده ‏دخترش، می‌پیمود خودوری وانت سفید رنگی به وی اصابت کرد. این خودرو به ‏صورت دنده عقب و با بالاترین سرعت ممکنه، به بهروز الله یاری خورد و ایشان ‏چند متر عقب تر به شدت به زمین فرود آمد و سرش از پشت به آسفالت برخورد ‏کرد. در این برخورد آنچه که مشهود بود دست و پشت سر وی دچار ضربدیدگی و ‏کوفتگی شدید بود. پس از آن، خانواده و دوستان زندانیان ، که آنها ‏نیز برای پیگیری امور در جلوی در تجمع کرده بودند، به یاری پدر ساناز و ‏خانواده وی شتافتند. راننده وانت به همراه چند نفر از پرسنل زندان که با ‏وی همدست شده بودند قصد داشتند با ارعاب و ایجاد درگیری خودرو و راننده ‏را از محل خارج سازند.

راننده وانت به همراه چند نفر از پرسنل زندان که با ‏وی همدست شده بودند قصد داشتند با ارعاب و ایجاد درگیری خودرو و راننده ‏را از محل خارج سازند.

در نتیجه‌ی این کشمکش یک ساعته که مامورین ۱۱۰ و ‏راهنمایی و رانندگی و آمبولانس در محل حاضر شدند، خودروی متعلق به زندان ‏اوین که به داخل محوطه زندان منتقل شده بود با همکاری همین مامورین از ‏محوطه خارج نشد و خود راننده نیز تنها به اخذ مدارک شناسایی اش کفایت ‏شد و به کلانتری برده نشد. در صورتی که روال قانونی این بود که خودرو وانت ‏باید توقیف و راننده نیز به کلانتری منتقل می‌شد تا روال دادرسی و تشکیل ‏پرونده طی می‌شد. مامورین کلانتری ولنجک تنها به تنظیم صورت‌جلسه بسنده ‏کردند. در انتها پدر ساناز توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah