این روزها شاهد افزایش تنش میان رژیم آخوندها و آمریکا در منطقه هستیم. با توجه به این ببینیم اوضاع به چه سمتی می رود. ابتدا این نکته مهم را خاطرنشان باید کرد که سیاست فشار برای تغییر رفتار رژیم اگرچه رژیم را منزوی و در بن بست و بحران قرار داده است اما امید به تغییر رفتار رژیمی که موجودیتش با سرکوب و تروریسم عجین است و یک نظام قرون وسطایی است سرابی بیش نیست. سیاست درست حمایت از تغییر توسط مردم و جنبش مقاومت مردم ایران است.اما ببینیم تا کنون و در پی تنش های اخیر اوضاع از چه قرار است.

آمریکا به صراحت گفته است که قصد جنگ ندارد و سیاست منزوی کردن رژیم را همچنان در پیش گرفته است. در این راستا در تلاش برای یک اجماع جهانی علیه رژیم ایران است و تاکنون انگلستان با آمریکا همسو شده است. همچنین کشورهای منطقه خلیج فارس هم با آمریکا همراه و همسو هستند. شواهد به دست آمده از حمله به نفتکشها از سوی رژیم ایران که مورد تایید کارشناسان هم قرار گرفته است دلیلی است که آمریکا برای ایجاد یک اجماع جهانی در دست دارد. مماشاتگران می گویند دلایل کافی و روشن نیست و آمریکا خیلی روشن تصاویری را منتشر کرد که جای هیچ اما و اگری نمی گذارد. پنتاگون یک نیروی هزار نفری جدید پس از تنش روزهای اخیر به منطقه می فرستد.

رژیم که هوا را پس دیده بر طبل توخالی «نگاه به شرق » می کوبد! این در حالی است که چندی پیش روسیه صراحتا به رژیم گفت آتش نشان نیست! از سوی دیگر روسیه در سوریه زیر پای رژیم را خالی کرده است و حملات اسرائیل به رژیم هم تماما با چراغ سبز روسیه بوده است. چین هم که از مهمترین خریداران نفت رژیم بود ضمن پیروی از تحریمهای آمریکا اخیرا وزیر خارجه اش به تهدید رژیم مبنی بر خروج از برجام هشدار داد! بنابر این رژیم کاملا از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن خطر قیام و جنگ اصلی که بین مردم ایران و رژیم است در بن بست قرار دارد. 🔻با توجه به این وضعیت چرا رژیم در حالیکه سیاستش صبر و انتظار و وقت کشی است؛دست به اقدامات تروریستی که تحولات را علیه خودش سمت و سو و سرعت می دهد می زند؟ واقعیت این است که خامنه ای برای روحیه دادن به پاسدارانش چاره ای جز این تشبثات ندارد! هم باید با جار و جنجال و هیاهو به آنها روحیه بدهد. هم دستشان را در غارت و چپاول و سرکوب باز بگذارد. چون به آنها نیازمند است. اما همین از نظر اجتماعی خشم و انزجار مردم علیه رژیمش را بیش از پیش می کند و از نظر بین المللی شرایط را علیهش سمت سو می دهد. این بن بستی است که خامنه ای و کل نظام در آن قرار گرفته است.

 

سه شنبه ۲۸خرداد۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah