روزنامه وال استریت ژورنال روز ۲۹خرداد در مطلبی با عنوان «محموله مشکوک نفتی رژیم ایران در تله تحریم‌ها» گزارش داد شرکت نفتی انی ایتالیا از پذیرش یک محموله نفتی که احتمال می‌رفت متعلق به رژیم ایران باشد خودداری کرد.
این محموله نفتی در یک کشتی متعلق به لیبریا بار زده شده بود و مقصدش پالایشگاه میلازو در شهر سیسیل ایتالیا بود.
شرکت انی گفت مشخصات این محموله با آنچه که در قرارداد خرید آن از عراق قید شده بود ناهمخوان بود.
یک سخنگوی شرکت انی گفت مطابق قرارداد این نفتکش باید حامل نفت عراق می‌بود اما مشخصات نفتی که بار زده شده است با نفت خام ایران همخوان است. این سخنگو گفت شرکت انی مدرکی مبنی بر این‌که چگونه مبدأ جغرافیایی این محموله عوض شده است در دست ندارد. شرکت انی برای تبعیت از تحریم‌های آمریکا از پذیرش این محموله که احتمال می‌داد متعلق به ایران باشد خودداری کرد.
روزنامه وال استریت ژورنال می‌نویسد مدیر شرکت طرف قرارداد کمپانی انی که کمپانی تجاری اوآندو است گفت  هنگام بارگیری این محموله بازرسان هر دو کمپانی حاضر بوده و تأیید کردند که محموله بار زده شده با مشخصات قرارداد همخوان است. اما مشخص نیست چگونه در مقصد این محموله مشخصات متفاوتی از جمله افزایش میزان سولفور پیدا کرده است.
وال استریت ژورنال می‌افزاید این واقعه چالشی که کمپانیهای بزرگ انرژی در تبعیت از تحریم‌های آمریکا با آن روبه‌رو هستند را به نمایش می‌گذارد. نفتکش مزبور یک مسیر غیرمستقیم را برای رسیدن به مقصد طی کرده است و حداقل بخشی از محموله خود را در مسیر از طریق انتقال کشتی به کشتی دریافت کرده است.
شرکت تجزیه و تحلیل ترافیکهای دریایی به اسم ورتکسا گفته است که نفتکش مزبور در حوالی ششم ماه مه به کنار نفتکش دیگری در خلیج‌فارس پهلو گرفته و مخازن خود را پر کرده است.

 
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah