واشینگتن پست بنقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ۳۱ خرداد ۹۸ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹- اعضای گروه تبعیدی ایرانی مرتبط با برخی مشاوران ارشد ترامپ برای تغییر رژیم در ایران تجمع کرده اند.
این تظاهرات در بحبوحه تنشهای تشدید شده بین آمریکا و ایران برگزار شده است.
اعضای مجاهدین خلق روز جمعه در مقابل وزارت خارجه تجمع کردند و خواستار کنار زدن رهبری ایران شدند .اعتراض کنندگان سپس انتظار می رود به سمت کاخ سفید راهپیمایی کنند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah