سوفیا مبینی هموطنان بهایی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در آبان ماه ۹۶ در مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاالله”، پیامبر آیین بهایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
به گفته یک منبع: “در دادنامه صادره عنوان اتهام سوفیا ممبینی “اداره و تشکیل گروه غیرقانونی بهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور” بوده و بر اساس همین عنوان نیز وی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این درحالی است که جهت صدور این حکم به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد شده که عنوان آن در اصل “عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” است و حد اکثر مجازات این اتهام ۵ سال است”.

 

یکشنبه ۲ تیر ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah