روزنامه‌ ایندیپندنت عربی در شماره روز سه‌شنبه ۳تیر خود درباره جزئیات خنثی شدن توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس نوشت:‌ «ایندیپندنت عربی» از جزئیات انتقال مواد منفجره ایرانی در داخل یک پرواز غیرنظامی از تهران به وین و به‌وسیله یک هواپیمای مسافربری اتریشی برای انفجار در پاریس مطلع شد که مقامات فرانسوی (این طرح را) خنثی کردند.
ایندینپدنت نوشت این جزئیات به سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد که تهران یک انفجار تروریستی را در محل گردهمایی اپوزیسیون ایران در پایتخت فرانسه ـ پاریس ـ در سال گذشته طراحی کرده بود. قرار بود این طرح را یکی از نفرات اطلاعات رژیم ایران به‌نام اسدالله اسدی که از سال ۲۰۱۴ در سفارت ایران در اتریش کار می‌کرد، به مورد اجراء بگذارد.
اما بعد از آن که مقامات بروکسل یک زوج بلژیکی ایرانی‌الاصل را در حال ارتکاب جرم و در حالیکه مواد منفجره در خودروی آنها بود و به‌منظور وارد کردن این مواد به محل گردهمایی مجاهدین در مسیر پاریس بودند را بازداشت کردند، مقامات فرانسه این طرح انفجار را خنثی نمودند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah