در ادامه کشتار و شکنجه کولبران  یک کولبر ۳۴ ساله به نام «سرحد» که پدر دو فرزند می‌باشد در نیمه شب جمعه ۷ تیرماه ۹۸ در نقطه مرزی ته ته اورامانات توسط ماموران خامنه ای در کردستان به مدت چند ساعت زیر شکنجه بود. کالایی که همراە داشتە نیز توسط این ماموران مصادره و به غارت رفته است. سرحد در حالیکه بشدت آسیب دیده اکنون در بیمارستان مریوان بستری است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah