آنیشا اسدالهی از بازداشت شدگان روزجهانی کارگر در زندان ممنوع الملاقات و ممنوع ملاقات شد
روز پنج شنبه ۶ تیرماه، خانواده این زندانی که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کرده بودند از سوی مسئولین زندان به آنها اعلام شد که آنیشا اسدالهی ممنوع ملاقات و ممنوع تماس است.

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah