مزدوران علی خامنه ای در اداره اماکن کرج با حضور در یکی از مراکز نگهداری از سالمندان، متعلق به بهاییان، سعی کردند با خارج کردن سالمندان، این خانه را پلمب کنند.
این مرکز نگهداری سالمندان که متعلق به بهاییان است در گل‌شهر کرج واقع شده و روز پنج‌شنبه ششم تیرماه ماموران اداره اماکن کرج با حضور در آن ابتدا سعی کردند سالمندانی را که در این مرکز نگهداری می‌شوند، به خارج از ساختمان منتقل کرده و آن را پلمب کنند، اما پس از ناکام ماندن اقدامات‌شان، مدیر این مرکز به دادستانی کرج احضار شد.
این خانه سالمندان از بیست سال پیش با کسب مجوز و تاییدیه رسمی از بهزیستی، محلی برای نگهداری از سالمندان بهایی دارای معلولیت بوده است، اما در سال‌های اخیر به دلیل بهایی بودن مسئولان آن، مجوز این مرکز تمدید نشده است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah