آش قوه قضائیه نظام آنقدر شور بود که داد مطهری نایب رئیس مجلس نظام را در آورد!

مطهری در گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد»روز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه هنوز جوهر حرف های سخنگوی دستگاه قضائی نظام اسماعیلی خشک نشده بود واکنش نشان داد و گفت: «اول یک قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائل می‌شوند که به موجب آن قداست، در واقع نظام را غیرقابل انتقاد می‌دانند، بنابراین حاضر نیستند که بگویند ما در کشورمان منتقد و مخالف نظام هم داریم.» مطهری گفت: «ما در ایران هم مخالفان سیاسی داریم و هم زندانیان سیاسی» و استفاده از عنوان «مجرم امنیتی» برای مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی را «ترفند نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضائیه» نامید «برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد».

سه شنبه ۱۱ تیر۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah