توقیف نفتکش و هر واقعه دیگری که این روزها اتفاق می‌افتد بایستی در بستر سیاسی پر تنش کنونی دید و سنجید. این شرایط پر تنش به هر یک از این وقایع ضریب می‌زند و چرخ تحولات را با سرعت بیشتری به حرکت در می‌آورد. این سرعت تحولات چیزی نیست که به نفع رژیم باشد.
این واقعه عناصر قابل توجهی دارد که هر کدام معنای سیاسی خود را دارند:
روشن شد که رژیم دو میلیون بشکه نفت را برای دیکتاتوری بشار اسد که تحت تحریم است حمل می‌کرد، که یک اقدام مشخص در نقض قوانین بین‌المللی است.
ضمن این‌که خود رژیم هم تحریم نفتی است!
این اقدام همچنین نشان داد که رژیم در حضیض ضعف و انزوا نیز دست از حمایت دیکتاتوری دست‌نشانده بشار اسد برنداشته و به‌رغم آن که خود به‌شدت در گیر بحران اقتصادی و بی‌پولی ناشی از تحریم نفتی و بانکی است، از نان شب مردم ایران می‌دزد، نفت مردم ایران را به سرقت می‌برد و این‌چنین سخاوتمندانه به رژیم بشار اسد سوخت می‌رساند.
اقدام دولت انگلستان نیز چنانکه مقامات خود رژیم اذعان کردند، نشانهٔ همسویی بیش‌از‌پیش انگلستان با آمریکا علیه رژیم است.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah