بنابه گزارش رسیده بامداد امروز چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ در یک دریک درگیری مسلحانه در روستای بیوله جوانرود دو عضو سپاه پاسداران کشتە و دو تن دیگر مجروح شدند.
یکی از دو پاسدار کشته شده محمد خان سلیمانی نسب نام دارد که اهل جوانرود است و دیگری که هنوز هویتش مشخص نیست یک پاسدار ایلامی است. دو عضو دیگر سپاه پاسداران کە هویت یکی از آنها «لایق سیدی»می باشد بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدەاند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah