نماینده آمریکا در آژانس: اقدامات گزارش شده رژیم ایران مبنی بر گسترش برنامه غنی سازی اورانیوم نه تنها نیاز به توجه فوری شورای حکام آژانس دارد، بلکه بر ثبات منطقه و جهان نیز تاثیر دارد. این اقدامات باید برای همه نگران کننده باشد. هیچ دلیل موثقی برای گسترش برنامه هسته ای توسط رژیم ایران وجود ندارد و این اقدام رژیم ایران تنها تلاشی واضح و ناپخته برای اخاذی پول از جامعه بین المللی است. ما از رژیم ایران می خواهیم اقدامات اخیر هسته ایش را به عقب برگرداند و برنامه پیشرفت های بیشتر را متوقف کند. تمام اعضای شورای آژانس باید از رژیم ایران بخواهند که فورا برای راه حل صلح آمیز و دیپلماتیک مذاکره کند.

سایت وزارت خارجه آمریکا

چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah