اسامی کسانی که لیست گذاری شده ‌اند:
امین شری نماینده پارلمان
وفیق صفا رئیس دستگاه امنیتی حزب الله
محمد رعد رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان
خزانه‌داری آمریکا از دولت لبنان خواسته است که باید ارتباطاتش با این عناصر حزب‌الله که لیست گذاری شده‌اند، قطع کند
خزانه داری آمریکا میگوید: نباید میان عناصر سیاسی و نظامی حزب الله فرق قائل شد.

 

سه شنبه ۱۸تیرماه۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah