نیروهای سپاه پاسداران بە شدت در حال توپباران ارتفاعات سروآباد و هلگورد در اقلیم کوردستان می باشند.
بنا بر گزارش های دریافتی از ساعت ١٠ بامداد روز پنج شنبە (٢٠ تیر ٩٨ / ١١ ژوئیە ٢٠١٩)، توپخانەهای سپاه پاسداران توپباران مناطق مرزی چومان در اقلیم کوردستان و ارتفاعات مرزی کوهستان هلگورد و آلانە را آغاز کردەاند.
روز گذشتە نیز این مناطق توپباران شدە بود کە منجر بە کشتە شدن یک دختر ١٨ سالە و زخمی شدن ٣ شهروند دیگر شد.
از سوی دیگر و هم زمان، توپخانەهای سپاه پاسداران ارتفاعات مشرف بە روستای کیمنە در شهرستان سروآباد را توپباران می کنند.
این توپباران در پی کشتە شدن یک عضو سپاه پاسداران طی درگیری شب گذشتە در این منطقە صورت می گیرد.
این حملات در حالی صورت می گیرد که چهار حزب عضو مرکز همکاری احزاب کردستانی در نروژ با نمایندگان رژیم ایران بار دیگر بر سر میز مذاکره نشستند!

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah