به گزارش رادیو فرانسه وزارت امور خارجۀ فرانسه، به کلیۀ شهروندان این کشور که قصد سفر به ایران داشته باشند هشدار داد که به دلیل «افزایش تنش در منطقه و اثرات آن بر موقعیت داخلی ایران»، برنامۀ سفر خود به این کشور را به زمان دیگری موکول کنند.
وزارت امور خارجۀ فرانسه با تأکید بر بی‌ثبات بودن اوضاع منطقه یادآوری می‌کند که «دگرگونی اوضاع باید مورد توجه دائم و دقیق» قرار گیرد.
وزارت امور خارجۀ فرانسه هشدار می‌دهد که «نیروهای انتظامی و امنیتی ایران بطور کلی [در امور مردم] بسیار دخالت می‌کنند و از جمله کسانی که شهروندان خارجی با ا آنان در تماس هستند و بویژه محافل دانشگاهی را تحت نظارت خاص قرار می‌دهند».

تیر ۹۸

http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah