وزارت اطلاعات آخوندی، مافیای آدمکشی و ترور و جاسوسی، طی روزهای گذشته و در آستانه گردهماییهای ۵روزه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شمار زیادی از خانواده‌ها و هواداران مجاهدین خلق ایران در تهران و شهرهای مختلف کشور را دستگیر و یا احضار کرده است.
برخی از کسانی که در تهران دستگیر شده‌اند عبارتند از صدیقه مرادی، مهدی خواص، حسن عطار، ولی‌الله غلام نژاد و دکتر هانی یازرلو و پسرش هود یازرلو. همچنین علیرضا نبوی نیز در سمنان دستگیر شده است. برخی از دستگیر ‌شدگان از زندانیان سیاسی دهه ۶۰و ۷۰می باشند و برخی از آنان در سالهای گذشته بارها دستگیر شده‌اند.
مقاومت ایران کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل ‌متحد و عموم مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر را به محکوم کردن موج جدید دستگیریها و اقدام فوری برای آزادی آنان فرا می‌خواند و بر ضرورت بازدید یک هیات بین‌المللی از زندانها و زندانیان سیاسی تأکید می‌کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰تیر ۱۳۹۸(۱۱ژوییه ۲۰۱۹)

 
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah