مهدی فراحی شاندیز ۵۸ ساله که هشتمین سال محکومیت ۱۲ ساله خود را در زندان مرکزی کرج می گذراند، روز چهارشنبه دچار درد شدید در قفسه سینه شد و به بیمارستان شریعتی کرج که از نظر امکانات ضعیف است و فقط برای رفع نیازهای اولیه بهداشتی ساکنین منطقه ساخته شده و بخش قلب ندارد منتقل گردید. علت انتخاب این بیمارستان عدم پرداخت هزینه از طرف مسئولان زندان است.
آقای فراحی شاندیز به دلیل تغذیه ناسالم و شرایط نابهنجار حاکم بر زندان به دیابت مبتلا شده است. نیروهای امنیتی همواره از ملاقات این زندانی سیاسی با خانواده اش ممانعت به‌ عمل آورده اند.
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah