کنفرانس سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه ۱۱ ژوئیە ٢٠١٩ با شرکت شهردار رودی جولیانی و شماری از شخصیت‌های برجستهٔ سیاسی و بین‌المللی و پارلمانترها و کارشناسان از کشورهای مختلف در مقر استقرار اعضای این سازمان در آلبانی «اشرف3» برگزار شد.
در این کنفرانس که با عنوان «سیاست در قبال ایران و یک آلترناتیو معتبر» برگزار شده است، شخصیت‌های شرکت کننده در این کنفرانس سیاست درست در قبال رژیم ایران و مهم‌ترین مسائل سیاسی و استراتژیکی مربوط به این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش العربیه به نقل از منابع شرکت کننده در این کنفرانس، شخصیت‌های شرکت‌کننده در این کنفرانس با بررسی جنگ‌افروزی‌های رژیم ایران در منطقه، استمرار اقدامات تروریستی و ادامه دادن به ماجراجویی‌های اتمی، جامعهٔ جهانی را به اتخاذ سیاستی قاطع علیه تهران فراخواندند.

photo_2019-07-12_15-25-56
http://t.me/begoonah1
https://www.instagram.com/begoonah